WAAROM SCOPE BOUWT

De komende tijd bouwt SCOPE scholengroep aan vier projecten. Drie van onze Groene Hart scholen voor voortgezet onderwijs in Alphen aan den Rijn gaan op de schop. De Topmavo en het Leerpark krijgen een nieuw gebouw. Het Lyceum wordt verbouwd met een deel nieuwbouw. Ook Oranje Nassau, een SCOPE basisschool  in Zwammerdam, krijgt een nieuw gebouw.

Visie

Het ideale schoolgebouw is volgens ons een plek waar onderwijs, ondernemers en overheid met elkaar samenwerken om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden. Het is voor ons belangrijk dat veel mensen uit de Alphense samenleving bij ons onderwijs betrokken zijn. De bouwprojecten die wij ondernemen voor drie vestigingen van CSG Groene Hart, het voortgezet onderwijs van SCOPE, zijn opgezet om samenwerking en betrokkenheid te vergroten.

Bij het ontwerp van de nieuwe gebouwen hebben we voor duurzaamheid gekozen. We zorgen voor een prettig binnenklimaat door warmte en kou in de bodem op te slaan. Licht- en geluidsniveaus regelen we deels door slim te ontwerpen en in te richten. Rondom de nieuwe gebouwen blijven de bomen en planten behouden.

We bouwen met duurzame en hoogwaardige materialen. Tegelijkertijd is de inrichting flexibel, zodat de gebouwen de komende jaren met de ontwikkelingen in het onderwijs mee kunnen gaan. Op die manier gaat de nieuwbouw van SCOPE scholen minstens veertig jaar mee.

Bij het ontwerp van de gebouwen en de indeling van de ruimten houden we rekening met de sociale veiligheid. Dit zorgt voor saamhorigheid onder de leerlingen en medewerkers. Van binnen naar buiten hebben de leerlingen en de medewerkers zicht op de groene omgeving. De directe omgeving van de gebouwen wordt open en overzichtelijk en ’s avonds is er goede verlichting. Dit zorgt voor een veilig gevoel.

Masterplan Onderwijshuisvesting

De komende jaren wordt de huisvesting van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs in Alphen aan den Rijn flink aangepakt. Alle plannen rondom onderwijshuisvesting zijn verwerkt in het Masterplan Onderwijshuisvesting van de gemeente. Dit plan is in februari 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. In het masterplan staat wat de bestaande situatie van de schoolgebouwen is, wat de gemeente de komende jaren wil gaan doen en wat die plannen kosten.

De schoolbesturen, kinderopvang en de gemeente Alphen aan den Rijn werken ook samen om tot een Integraal Huisvestingsplan te komen. Hierin staat voor de komende jaren beschreven wat er met alle schoolgebouwen moet gebeuren.

Bekijk ook