Vacatures: begeleiders passend onderwijs

19 juni 2019|primair onderwijs, scope, vacatures

In het primair onderwijs van SCOPE scholengroep zijn nieuwe functies gecreëerd om op maat extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Met ingang van het nieuwe schooljaar worden mensen hiervoor benoemd.

TEAMLEIDER PASSEND ONDERWIJS
0,4 – 0,6 fte
Open hier de vacature >
Lees ook de uitgebreide functieomschrijving >

BEGELEIDER PASSEND ONDERWIJS MBO
totaal 2 fte
Open hier de vacature >
Lees ook de uitgebreide functieomschrijving >

BEGELEIDER PASSEND ONDERWIJS HBO
totaal 2 fte
Open hier de vacature >
Lees ook de uitgebreide functieomschrijving >

BEGELEIDER PASSEND ONDERWIJS HBO+
0,5 fte (specialist cluster 4)
0,2 fte (specialist MRT)
Open hier de vacature >
Lees ook de uitgebreide functieomschrijving >

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Het afgelopen jaar is achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe functie binnen SCOPE: Begeleider Passend Onderwijs (BPO).

Waarom willen we BPO’ers binnen SCOPE PO?
Binnen SCOPE primair onderwijs werken we, om passend onderwijs te kunnen bieden, handelingsgericht. Dit betekent dat we op maat extra ondersteuning arrangeren.
In dit licht is nagedacht over de vraag “Op welke manier organiseren we de extra ondersteuning binnen SCOPE PO, zodat deze kwalitatief goed en in voldoende mate aanwezig is?” De beantwoording van deze vraag heeft te maken met de visie dat SCOPE zich sterk wenst te maken om op maat extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die passende ondersteuning nodig hebben. Om dit te realiseren gaan we werken met een specifieke functie ‘begeleider passend onderwijs’ welke op drie niveaus kan worden uitgevoerd. De BPO’ers vormen samen het team Passend Onderwijs. Dit team heeft een eigen leidinggevende, de teamleider Passend Onderwijs.

Wat levert deze stap ons op?
Het creëren van een nieuwe functie, die van begeleider passend onderwijs mbo, hbo en hbo+, brengt een groot aantal voordelen met zich mee:

  • SCOPE wordt als werkgever ook interessant voor mensen die geen leerkracht of onderwijsassistent zijn (of niet meer willen zijn) maar wel over de juiste competenties beschikken om de extra ondersteuning te verzorgen. Dit maakt de kans dat we voldoende geschikte mensen kunnen vinden groter.
  • Directies en IB’ers zijn minder tijd kwijt aan het vinden van arrangementbegeleiders, aangezien het arrangeren op bovenschools niveau geregeld gaat worden.
  • De kwaliteit van de begeleiding neemt toe, doordat betrokken mensen hun expertise voor deze specifieke werkzaamheden op niveau dienen te houden.
  • We kunnen de goede mensen aan ons binden en behouden voor het onderwijs. Nu is een arrangement invullen altijd een tijdelijk contract waardoor mensen geen zekerheid hebben op een vervolg.
  • De ondersteuningsvraag is leidend wanneer we kijken wie de begeleiding op zich gaat nemen. BPO’ers zijn niet school- maar stichtingsgebonden.

Enthousiast geworden?
Stuur je sollicitatiebrief en cv op naar werkenbijpo@scopescholen.nl.

Deel dit bericht: