Ashram en SCOPE scholengroep met vertrouwen samen verder

29 maart 2021|Ashram, scope

Op 1 januari 2021 kwam de fusie tot stand tussen SCOPE scholengroep en het Ashram College, met vestigingen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Piet Jansen, voorzitter van het college van bestuur van SCOPE en André Hol, locatiedirecteur van het Ashram College Alphen, kijken terug op het fusieproces en vooruit naar de toekomst van de organisatie.

Piet Jansen: “Het paste gewoon heel goed bij elkaar. Wij zijn al heel lang bezig om te kijken in welke bestuurlijke constructies we in de regio de beste bestuurlijke omvang kunnen bereiken. Hoe bereiken we een optimale balans, zodat we enerzijds de bedrijfsvoering robuust hebben en anderzijds voldoende kunnen investeren in het onderwijs?

Waar het vooral om gaat voor mij, is dat het heel logisch is om vanwege onze identiteit samenwerking met het Ashram te zoeken. Samen staan we sterker om die identiteit levend te houden, de Groene Hart scholen en het Ashram beide vanuit hun eigen traditie.

Het leuke was dat toen we daarover in gesprek raakten met de raad van toezicht van het Ashram college, zij toen meteen zeiden: dat is wat wij het liefste willen. Ik ben dus heel erg blij dat we de samenwerking gezocht hebben op basis van identiteit.”

André Hol: “Tijdens het fusieproces leefde op het Ashram College de vraag: hoe gaan we om met onze kleur en identiteit? Wij staan echt voor een bepaald onderwijsconcept en een bepaalde cultuur. Wij staan als Ashram College voor de vorming van onze leerlingen en hebben het over het mens-zijn. Iedere school heeft bij SCOPE scholengroep binnen de visie van de organisatie zijn eigen identiteit. Dat is het mooie van onze stichting.”

Piet Jansen: “Een christelijke school is geen plek voor geloofsopvoeding. Daarom zijn alle leerlingen bij ons welkom. Maar we doen ons werk vanuit een overtuiging. Dat delen we met het Ashram: we vinden dat er toekomst is voor alle leerlingen. Ik koppel dat aan het begrip caritas, de zorg voor je naasten. Bij ons is iedereen welkom, we zoeken naar de brede invulling van het mens-zijn.”

André Hol: “Wat dat betreft past het echt als een jas, al voor de fusiedatum van 1 januari en daarna natuurlijk helemaal.”

Piet Jansen: "Samen staan we sterker om onze identiteit levend te houden."

Piet Jansen: “In een fusie heb je altijd te maken met draagvlak en vertrouwen. Het is een lang proces, waarbij allerlei partijen betrokken zijn die allemaal verbonden zijn aan de school. Van het bisdom, om te kijken of we de naam katholieke school mochten blijven dragen, tot de ouders en het personeel in de medezeggenschapsraden.

Waar ik echt trots op ben is dat, toen we uiteindelijk in november vorig jaar uitspraken met elkaar verder te willen, alledrie de betrokken medezeggenschapsraden unaniem voor stemden. Dat had ik nog nooit meegemaakt en ik loop toch echt al een paar dagen mee.”

André Hol: “Op het moment dat ik ging solliciteren op het Ashram College vanuit mijn vorige baan bij Groene Hart Rijnwoude, was het een fijne gedachte om te weten dat ik misschien weer terug bij SCOPE zou komen, omdat ik me daar altijd heel erg thuis gevoeld heb. Toen ik daarna aan het werk ging, kwam ik in een onrustige situatie terecht. De leerlingenaantallen waren achteruit gegaan en er was een sociaal plan geweest. Dus ik ben in het begin vooral bezig geweest om rust te creëren en een basis van vertrouwen te leggen.

Daar kwam nog een nieuwbouwproces en een fusie bij. Het was erg fijn om te merken dat ik een bestuur naast me had staan dat precies kon aangeven wanneer er iets van me verwacht werd. En daar ben ik dan weer trots op: dat ik dit proces heb mogen begeleiden op de werkvloer en dat het vloeiend verlopen is.

Het is voor de toekomst heel fijn om aangesloten te zijn bij een stabiele organisatie met hele goede ondersteunende diensten. Die faciliteert alle zaken die in het onderwijs spelen en uiteindelijk dus wat er in de klas gebeurt. Het is daarnaast de komende tijd natuurlijk prachtig om voor het Ashram een nieuw gebouw neer te mogen zetten en om verder te werken aan onderwijs dat een eigen gezicht heeft in de regio. Onderscheidend zijn en zorgen dat de leerling in het Alphense echt iets te kiezen heeft.”

Piet Jansen: “Voor een organisatie is het van levensbelang dat er diversiteit is. Schitterend om te zien dat er nu binnen SCOPE zeven scholen voor voortgezet onderwijs zijn met een eigen gezicht, een eigen identiteit.

Daarnaast zijn we nu met zo’n duizend werknemers het grootste bedrijf in de wijde regio. Dat is een verantwoordelijkheid, maar heeft ook een heel positieve invloed. Wij kunnen bijna overal binnenkomen omdat we een stabiele organisatie zijn. Dat zie je bijvoorbeeld aan het vertrouwen dat we gekregen hebben van de gemeente bij het Masterplan Onderwijshuisvesting. Daar gaan natuurlijk enorme bedragen in om, waardoor we samen straks zes nieuwe schoolgebouwen gebouwd hebben.

Het is een prachtige club, waar ik binnenkort, als ik de pensioengerechtigde leeftijd bereik, met pijn in het hart afscheid van neem. De samenwerking met al die fantastische collega’s zoals bijvoorbeeld André, met wie ik al heel lang samenwerk, daar ben ik echt dankbaar voor. We hebben de fusie rond, we staan er financieel heel goed voor en de financiering is rond voor de nieuwbouw van het Ashram College in Alphen. Het ziekteverzuim is heel laag en we hebben voor het eerst in onze geschiedenis een aanmelding van meer dan duizend nieuwe leerlingen die in de brugklas van het voortgezet onderwijs gaan beginnen.

We werken vanuit vertrouwen en we zij er vaardiger in geworden om dat ook uit te spreken naar elkaar. Dat zie je terug in werkplezier en ook in de resultaten. Het is werkelijk geweldig om hier te mogen werken.”

André Hol: “Ik ben trots dat ik de directeur van het Ashram College mag zijn. Het onderwijs gaat voor mij om kansen bieden en om kansen gebruiken. Je bent betekenisvol geweest als je een kind een kans kan geven die hij of zij gebruikt om een verschil te maken in zijn of haar leven.”

André Hol: "Onderscheidend zijn en zorgen dat de leerling in het Alphense echt iets te kiezen heeft.”

Meer nieuws

Deel dit bericht: