KLACHTENREGELING

Natuurlijk doen al onze medewerkers hun best geen fouten te maken. Helemaal voorkomen kunnen wij dit niet. Als er dan toch een keer iets verkeerd gaat, kan iedereen bij ons terecht. In eerste instantie bij de betrokken docent of medewerker zelf. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan is de volgende stap om naar de directeur of een andere leidinggevende van de school te gaan.

Blijft het conflict bestaan, dan is er per school of vestiging een contactpersoon. Hij of zij kan adviseren welke stappen voor uw klacht geschikt zijn. SCOPE maakt daarnaast gebruik van externe vertrouwenspersonen. Dit zijn Arnoud Kok (m) en Anjo Pluijmers (v). Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 070 – 2600032 of per mail info@cvp-plus.nl.

De contact- of vertrouwenspersoon kan helpen om uw klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie neer te leggen. Voor de behandeling van klachten door de klachtencommissie is een reglement opgesteld. Dit kunt u hieronder raadplegen.

Bekijk ook