SCOPE ALS WERKGEVER

Bij SCOPE werken ongeveer 815 mensen in het primair en voortgezet onderwijs. Zij zetten zich iedere dag in om door middel van goed onderwijs hun leerlingen voor te bereiden op hun volwassen leven. Dit doen zij vanuit een christelijke grondhouding met een open blik naar de maatschappij.

Voor haar werknemers biedt SCOPE een inspirerende werkomgeving met toekomst. Wie bij SCOPE werkt, krijgt de ruimte om zichzelf te ontplooien binnen de door de organisatie, door de school en door hen zelf gestelde doelen.

Leren van elkaar en persoonlijk eigenaarschap

De waarden die SCOPE als werkgever belangrijk vindt, staan verwoord in het strategisch personeelsbeleid. De twee belangrijkste uitgangspunten van dit beleid zijn: leren van elkaar en persoonlijk eigenaarschap. Met persoonlijk eigenaarschap bedoelen we dat iedereen in onze organisatie verantwoordelijkheid neemt voor haar of zijn eigen ontwikkeling. Deze ontwikkeling geven we vorm door van elkaar te blijven leren. We wisselen kennis, expertise en inspiratie uit.

Daarnaast heeft SCOPE in het personeelsbeleid aandacht voor de hele mens in de organisatie. Medewerkers worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid voor hun taak te nemen en om te werken vanuit een gevoel van eigenaarschap. Op deze manier blijven onze medewerkers zichzelf ontwikkelen. Ze dragen bij aan het succes van SCOPE omdat ze zich gelukkig voelen in onze organisatie.

De SCOPE academie geeft medewerkers de gelegenheid om te blijven leren en hun kennis en inspiratie met elkaar te delen. Ook biedt de academie gereedschappen om met persoonlijk leiderschap aan de slag te gaan. Andere aspecten van het personeelsbeleid waaraan SCOPE extra aandacht besteedt, zijn het meerjaren scholingsbeleid, duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning.

Gepaste trots

SCOPE biedt zijn medewerkers de mogelijkheid om actief hun persoonlijke en professionele ontwikkeling ter hand te nemen. Wie bij SCOPE werkt, levert met gepaste trots een wezenlijke bijdrage aan het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen.

Bekijk ook