ONDERWIJS

SCOPE scholengroep is de grootste onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en omstreken. Onze scholengroep bestaat uit twaalf basisscholen, een school voor speciaal onderwijs, de christelijke scholengemeenschap Groene Hart met vier vestigingen, de Groene Hart Praktijkschool en de katholieke scholengemeenschap Ashram College met twee vestigingen.

SCOPE heeft grote ambities. We willen onderscheidend zijn. De waarden die we met zijn allen delen en de doelen waar we naar streven, hebben we vastgelegd in zes rode draden voor ons onderwijs.

Doorlopende leerlijnen

Iedere leerling heeft recht op zijn of haar eigen leerloopbaan. Een kind ontwikkelt zich het beste als het niet gehinderd wordt door muren tussen klassen, groepen, gebouwen of scholen. Wij geloven in het principe van onderzoekend leren en willen onze leerlingen daarin uitdagen. Wij denken dat dit leidt tot minder vroegtijdige schoolverlaters en tot een hoger niveau bij uitstroom.

Het verschil vieren

In een grote organisatie als SCOPE, heb je veel met diversiteit te maken. Collega’s en leerlingen verschillen van elkaar, maar ook onze verschillende scholen en de vestigingen van CSG Groene Hart en het Ashram College hebben hun eigen profiel en identiteit. Voor ons zijn dit allemaal kansen om van elkaar te leren. De verschillen tussen leerlingen in kwaliteiten, leerstijlen en (zorg)behoeften zien wij als een uitdaging om hun ontwikkeling te bevorderen. Iedereen doet ertoe en is van belang, voor elkaar en voor de organisatie.

Delen met elkaar en leren van elkaar

In een grote organisatie als SCOPE is veel verschillende expertise, denkkracht en creativiteit voorhanden. Bij SCOPE willen we kennis, ervaring en goede voorbeelden met elkaar delen. De organisatie biedt daar de faciliteiten voor. Delen kan alleen als we zelf weten waar we goed in zijn en daarvoor uitkomen.

Persoonlijk leiderschap

Voor ons betekent persoonlijk leiderschap dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en besef van eigenaarschap heeft. Wie bij SCOPE werkt neemt zijn of haar verantwoordelijkheid, krijgt verantwoordelijkheid en legt verantwoording af vanuit persoonlijk leiderschap. We vertrouwen elkaar. Mensen voelen zich betrokken, nemen de regie in handen en tonen initiatief. Natuurlijk streven wij hier niet alleen zelf naar, maar proberen wij deze houding ook aan onze leerlingen mee te geven.

De blik naar buiten

SCOPE scholen weten wat ze willen betekenen voor leerlingen, ouders en de buurt. We zoeken de samenwerking met maatschappelijke partners omdat dit het onderwijs ten goede komt. Dit bevordert de maatschappelijke vorming van onze leerlingen, schept betere voorwaarden voor het leren en het versterkt de sociale cohesie in de (multiculturele) samenleving.

Inspiratie

Te midden van alle diversiteit verhouden de SCOPE medewerkers zich tot de christelijke traditie als voornaamste inspiratiebron van het onderwijs. Vanuit die oprechte houding delen zij hun drijfveren en inspireren daardoor hun leerlingen tijdens hun vormingsproces. Zij kunnen zich verhouden tot de verschillende mensen en hun opvattingen die zij op school meemaken en zo van ze leren.

Passend onderwijs op onze basisscholen

Bij passend onderwijs is het uitgangspunt dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en op een school zitten die bij hen past. Het gaat om bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Onze basisscholen en het bestuur werken samen met alle andere scholen en besturen in de regio Alphen aan den Rijn en omgeving in het Samenwerkingsverband Rijnstreek.

Onze scholen bieden een sterke basisondersteuning voor al onze leerlingen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het HandelingsGericht Werken (HGW) en het stapelen van de ondersteuning. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. Indien nodig vindt er inzet plaats vanuit het bovenschoolse team passend onderwijs ter ondersteuning van de school of voor extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben.