MISSIE EN VISIE

Onze missie

Waar staat SCOPE voor?

SCOPE scholen:

 1. verzorgen inspirerend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio
 2. staan voor een breed aanbod in het funderend onderwijs
 3. bieden een betrouwbare en ondersteunende omgeving waar leerlingen en medewerkers zich kunnen ontwikkelen
 4. staan midden in de regio Alphen aan den Rijn en werken samen met hun partners in die regio
 5. zijn geworteld in de christelijke traditie

Onze visie

Waar gaat SCOPE voor?

SCOPE gaat voor samen leren ontwikkelen. Samen met alle betrokkenen voelen wij ons verantwoordelijk voor de maximale ontwikkeling van al onze leerlingen en medewerkers. We doen dat door het bieden van een veilige en stimulerende omgeving van ontwikkeling, midden in de samenleving.

Onze waarden

De waarden van SCOPE komen voort uit de christelijke traditie.

 1. Vertrouwen
  Wij werken op basis van wederzijds vertrouwen in elkaar, in leerlingen, in ouders en in de samenleving. Dat doen we vanuit de gedachte dat elk mens het goede probeert te doen. Daar hoort bij dat we leren van onze fouten.
 2. Verbinding
  Wij zoeken verbinding met elkaar, met leerlingen, met ouders en met de samenleving omdat we het belangrijk vinden dat iedereen gezien en gehoord wordt.
 3. Perspectief
  Wij wijzen leerlingen op de wereld om hen heen, zodat zij een volwassen omgang met de wereld ontwikkelen.
 4. Respect
  Wij staan open voor andere opvattingen over leven, samenleven en duurzaamheid, en we dragen bij aan de dialoog hierover.

Onze strategische koers 2023-2027

Koersplan 2023-2027: Ruimte geven aan ontwikkeling
De koers is het resultaat van een zorgvuldig en breed gedragen proces, waar medewerkers, leerlingen, ouders, de Raad van Toezicht en andere betrokkenen van SCOPE samen aan hebben gewerkt. In het koersplan staan onze drie ambities: De leerlingreis centraal, Samen leren & beter worden en Middenin de samenleving. Deze ambities vormen het hart van onze strategische koers en zijn het uitgangspunt voor de scholen voor hun schoolplannen. Op basis daarvan formuleren de scholen hun eigen (jaarlijkse) doelen en activiteiten. Hierbij krijgt elke school de ruimte om die doelen op eigen wijze in te vullen.

De besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie gaat over wat goed onderwijs is en hoe zich dat laat zien. Onderwijs dat ervan uitgaat dat in elk kind mogelijkheden zitten die zich willen ontwikkelen en willen verschijnen.

Benieuwd naar het koersplan en de besturingsfilosofie?
Lees het via onderstaande links. Of bekijk de video van onze bestuurders, Frits Hoekstra en Bert van Leeuwen.

Koersplan.pdf
Besturingsfilosofie (beknopt).pdf
Besturingsfilosofie.pdf