MISSIE EN VISIE

SCOPE scholen zijn scholen met een opdracht. Onze missie: een SCOPE school biedt een aantrekkelijke, inspirerende en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot waardevolle mensen.

Wij streven ernaar om ieder kind een veilige omgeving te bieden waar het naar volle vermogen kan leren en zich persoonlijk kan ontwikkelen. Uitdaging en plezier in het leren staan voorop.

Vertrouwen

Leren is ook een sociale activiteit. De school is een gemeenschap op zich met duidelijke leefregels. Als leerling maak je deel uit van die gemeenschap. Daarom is het ook onze taak kinderen vaardig te maken in het leren en werken in een groep. Met aandacht en respect voor ieders persoonlijk belang én het groepsbelang.

Vertrouwen vormt de basis voor de onderlinge verhoudingen binnen SCOPE. Vertrouwen in de ander en geloof in elkaars kunnen en goede bedoelingen. Dit vormt een solide basis voor de omgang tussen leerlingen, leraren, schoolleiding, bestuur en ouders of verzorgers.

Oude verhalen, actuele woorden

SCOPE scholengroep is een organisatie voor christelijk onderwijs, een organisatie van mensen die zich geïnspireerd weten door oude woorden en verhalen die zo verrassend actueel zijn.

Bij SCOPE zijn we van betekenis voor leerlingen bij de vragen en problemen die zij tegenkomen. Immers, onderwijs is niet alleen het aanleren van rekenen en taal, onderwijs levert ook een bijdrage aan persoonlijkheidsontwikkeling.

De school is een plek waar je samen veilig kunt ervaren wat het betekent om deel te nemen aan de maatschappij. Daarom bieden wij leerlingen uitdagend onderwijs, onderwijs dat hen stimuleert zich te ontwikkelen om hun kennis en hun vaardigheden tot bloei te laten komen. Op de SCOPE scholen voelen leerlingen zich gekend en ervaren ze dat ze veilig zijn.