SCOPE academie

SCOPE scholengroep is een lerende organisatie. Leren geeft ons bestaansrecht. Niet alleen leerlingen leren, maar ook leerkrachten en onderwijsondersteuners leren iedere dag bij. Veel van dit leren gebeurt informeel op schoolniveau, een ander deel op school of bovenschools. De SCOPE academie biedt bovenschoolse scholing aan voor collega’s en belangstellenden buiten onze organisatie.

Als goede werkgever willen we goed geïnformeerd en geïnspireerd personeel. Naast kennis en vaardigheden van buiten onze organisatie hebben we zelf ook heel wat in huis. Het motto van onze academie is niet voor niets: “Leren van en met elkaar”. Ook collega’s van buiten onze scholengroep weten ons te vinden en bezoeken onze bijeenkomsten.

Vast en wisselend aanbod

Voor nieuwe (ook ervaren) collega’s hebben we een jaarlijks terugkerend vastaanbod van bijeenkomsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Vanaf het schooljaar 23/24 houden we twee keer per schooljaar (rond maart en september) een ‘startbijeenkomst voor nieuwe medewerkers‘. Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met SCOPE scholengroep als organisatie;
 • In het najaar kun je meedoen aan de training oudergesprekken en voor het PO ook nog de training sociale veiligheid;

Daarnaast hebben we een wisselend aanbod met trainingen die voor een groot deel wordt verzorgd door onze eigen medewerkers. Je kunt hierbij denken aan:

 • (hoog)begaafdheid;
 • rekenen/wiskunde & dyscalculie;
 • werken met Foleta, Somtoday, ParnasSys, Bouw! of andere onderwijs programma’s/systemen;
 • training werkplekbegeleider/mentorentraining;
 • handelingsgerichte diagnostiek;
 • training woordenschat;
 • integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO);
 • motiverend lesgeven;
 • ontwerp je eigen lessenreeks.

Kijk voor het actuele aanbod op: academie.youscope.nl/catalogus