SCOPE academie

SCOPE scholengroep is een lerende organisatie. Leren geeft ons bestaansrecht. Niet alleen leerlingen leren, maar ook leerkrachten en onderwijsondersteuners leren iedere dag bij. Veel van dit leren gebeurt informeel op schoolniveau, een ander deel op school of bovenschools. De SCOPE academie biedt bovenschoolse scholing aan voor collega’s en belangstellenden buiten onze organisatie.

Als goede werkgever willen we goed geïnformeerd en geïnspireerd personeel. Naast kennis en vaardigheden van buiten onze organisatie hebben we zelf ook heel wat in huis. Het motto van onze academie is niet voor niets: “Leren van en met elkaar”. Ook collega’s van buiten onze scholengroep weten ons te vinden en bezoeken onze bijeenkomsten.

Breed aanbod

In het schooljaar 2020-2021 organiseerde de SCOPE academie minder fysieke en meer online bijeenkomsten dan in de jaren ervoor. Iedere training, workshop of informatiebijeenkomst is anders. Dit is helemaal afhankelijk van de doelgroep, de inhoud of de trainer.

Sommige bijeenkomsten zijn éénmalig, andere staan meerdere keren per jaar op het programma. Van een workshop ‘Taal in Blokjes’ voor het primair onderwijs tot iPad-trainingen voor het voortgezet onderwijs en van een informatieve bijeenkomst voor nieuwe – meestal jonge – SCOPE-medewerkers tot een informatiebijeenkomst “Zo zit dat met jouw pensioen”. De ene keer zitten we met een mini-klasje in een lokaal en de andere keer met ruim 200 collega’s in een stampvol theater. Voor ieder onderwerp en iedere doelgroep staan we open.

In het schooljaar 2021-2022 staan we te popelen om met een groot aantal trainingen te starten. Momenteel staan er ruim elf activiteiten gepland in de catalogus van de academie.

Uitgelicht

Startbijeenkomst 21-22 voor nieuw benoemde medewerkers PO & VO
Maak op kennis met onze organisatie en ons bestuur op onze startbijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Je wordt ontvangen met een heerlijke kop koffie of thee van Smooth Coffee en een doosje lekkernijen van Zonneveld’s Bakkerij. Jij en de andere nieuwe collega’s zijn even het middelpunt van de organisatie!

Integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)
Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak laaggeletterdheid, lees- en of spellingproblemen en dyslexie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je dit vormgeven in de eigen school? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.

Mentaal fit met mirro (PO & VO)
Vanaf 1 mei kun je – als SCOPE-medewerker – gratis aan de slag met mirro eHealth, een preventieve e-learning bij mentale uitdagingen. Op ons intranet kun je meer informatie vinden en een gratis account aanmaken.