SCOPE academie

SCOPE scholengroep is een lerende organisatie. Leren geeft ons bestaansrecht. Niet alleen leerlingen leren, maar ook leerkrachten en onderwijsondersteuners leren iedere dag bij. Veel van dit leren gebeurt informeel op schoolniveau, een ander deel op school of bovenschools. De SCOPE academie biedt bovenschoolse scholing aan voor collega’s en belangstellenden buiten onze organisatie.

Als goede werkgever willen we goed geïnformeerd en geïnspireerd personeel. Naast kennis en vaardigheden van buiten onze organisatie hebben we zelf ook heel wat in huis. Het motto van onze academie is niet voor niets: “Leren van en met elkaar”. Ook collega’s van buiten onze scholengroep weten ons te vinden en bezoeken onze bijeenkomsten.

Breed aanbod

In het schooljaar 2021-2022 organiseert de SCOPE academie voor het eerst trainingen die specifiek voor het VO zijn. Verschillende collega’s van onze eigen vestigingen zijn aan de slag gegaan als enthousiaste trainers. Heb je dit gemist? In het schooljaar 22/23 komt er een herkansing voor de trainingen ‘Zicht op het leerproces – inspelen op verschillen’, ‘Motiverend lesgeven’ en ‘Buiten het boekje – Ontwerp je eigen lessenreeks’.

Bekijk het actuele aanbod in de catalogus van de SCOPE academie >.

Uitgelicht

Studiedag integrale aanpak rekenen-wiskunde en dyscalculie (PO)
Op donderdag 8 september 2022 ben je van 8.30 – 15.00 uur van harte welkom op deze training. Door middel van interactieve werkvormen gaan je met elkaar in gesprek over een integrale aanpak voor rekenen-wiskunde en dyscalculie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je de verschillende ondersteuningsniveaus in de eigen school vormgeven? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.

Training ‘sociale veiligheid’ (PO)
Op maandag 10 oktober 2022 organiseren we van 19.00 – 21.30 uur de training ‘sociale veiligheid’ voor startende leerkrachten en nieuwe collega’s binnen SCOPE vanuit het primair onderwijs.

Training ‘Oudergesprekken’ (PO & VO)
Woensdag 19 oktober of dinsdag 8 november 2022 van 13.00 – 17.00 uur

Voor alle startende én (als er nog ruimte is) belangstellende docenten uit het PO & VO organiseren wij op woensdag 19 oktober of dinsdag 8 november 2022 van 13.00 – 17.00 uu een zeer leerzame trainingsbijeenkomst ‘oudergesprekken’. Deze training wordt – net als voorgaande jaren – verzorgd door onze zeer gewaardeerde trainingspartner Bardo. Alle startende docenten worden hier verwacht!

Mentaal fit met mirro (PO & VO)
Vanaf 1 mei 2021 kun je – als SCOPE-medewerker – gratis aan de slag met mirro eHealth, een preventieve e-learning bij mentale uitdagingen. Op ons intranet kun je meer informatie vinden en een gratis account aanmaken.