SCOPE academie

SCOPE scholengroep is een lerende organisatie. Leren geeft ons bestaansrecht. Niet alleen leerlingen leren, maar ook leerkrachten en onderwijsondersteuners leren iedere dag bij. Veel van dit leren gebeurt informeel op schoolniveau, een ander deel op school of bovenschools. De SCOPE academie biedt bovenschoolse scholing aan voor collega’s en belangstellenden buiten onze organisatie.

Als goede werkgever willen we goed geïnformeerd en geïnspireerd personeel. Naast kennis en vaardigheden van buiten onze organisatie hebben we zelf ook heel wat in huis. Het motto van onze academie is niet voor niets: “Leren van en met elkaar”. Ook collega’s van buiten onze scholengroep weten ons te vinden en bezoeken onze bijeenkomsten.

Breed aanbod

In het schooljaar 2019-2020 organiseerde de SCOPE academie ruim 30 verschillende bijeenkomsten. Iedere training, workshop of informatiebijeenkomst is anders. Dit is helemaal afhankelijk van de doelgroep, de inhoud of de trainer.

Sommige bijeenkomsten zijn éénmalig, andere staan meerdere keren per jaar op het programma. Van een workshop ‘Taal in Blokjes’ voor het primair onderwijs tot iPad-trainingen voor het voortgezet onderwijs en van een informatieve bijeenkomst voor nieuwe – meestal jonge – SCOPE-medewerkers tot een informatiebijeenkomst “Zo zit dat met jouw pensioen”. De ene keer zitten we met een mini-klasje in een lokaal en de andere keer met ruim 200 collega’s in een stampvol theater. Voor ieder onderwerp en iedere doelgroep staan we open.

Uitgelicht

Preventieve en integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)
Dinsdag 22 september 2020 van 13:00 -15:00 uur
Onder deskundige leiding van Dagmar Habets (orthopedagoog) en Talitha Canrinus (onderwijskundige / taalspecialist) krijg je als schoolleider, IB’er of taalspecialist nog meer inzicht in vormgeven van de basisondersteuning op het gebied van een preventieve en integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie.

E-learning: Informatiebeveiliging & privacy
Als professionals moeten we zorgvuldig en veilig met privacygevoelige informatie omgaan. In deze online Wikiwijs-training van SCOPE leer je de basisprincipes van IBP kennen en toepassen. De training wordt afgesloten met een toets.