SCOPE academie

SCOPE scholengroep is een lerende organisatie. Leren geeft ons bestaansrecht. Niet alleen leerlingen leren, maar ook leerkrachten en onderwijsondersteuners leren iedere dag bij. Veel van dit leren gebeurt informeel op schoolniveau, een ander deel op school of bovenschools. De SCOPE academie biedt bovenschoolse scholing aan voor collega’s en belangstellenden buiten onze organisatie.

Als goede werkgever willen we goed geïnformeerd en geïnspireerd personeel. Naast kennis en vaardigheden van buiten onze organisatie hebben we zelf ook heel wat in huis. Het motto van onze academie is niet voor niets: “Leren van en met elkaar”. Ook collega’s van buiten onze scholengroep weten ons te vinden en bezoeken onze bijeenkomsten.

Breed aanbod

In het schooljaar 2019-2020 organiseerde de SCOPE academie ruim 30 verschillende bijeenkomsten. Iedere training, workshop of informatiebijeenkomst is anders. Dit is helemaal afhankelijk van de doelgroep, de inhoud of de trainer.

Sommige bijeenkomsten zijn éénmalig, andere staan meerdere keren per jaar op het programma. Van een workshop ‘Taal in Blokjes’ voor het primair onderwijs tot iPad-trainingen voor het voortgezet onderwijs en van een informatieve bijeenkomst voor nieuwe – meestal jonge – SCOPE-medewerkers tot een informatiebijeenkomst “Zo zit dat met jouw pensioen”. De ene keer zitten we met een mini-klasje in een lokaal en de andere keer met ruim 200 collega’s in een stampvol theater. Voor ieder onderwerp en iedere doelgroep staan we open.

Ook in het schooljaar 2020-2021 stonden we te popelen om met een groot aantal trainingen te starten. Helaas werden we door de corona-realiteit ingehaald en hebben we veel trainingen moeten afgelasten. Een klein deel van de trainingen hebben we online vorm kunnen geven, maar het meeste hebben we verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

Uitgelicht

Online training TouchTV (PO & VO)
In deze online training leer je in negen stappen de basisfuncties van hetTouchTV (versie vanaf 2019) kennen. Deze training kun je alleen of samen met je collega’s doorlopen. Je moet met je Youscope-account ingelogd zijn om deze te kunnen openen. Start de training >

Gratis webinars, lezingen en e-learning
Helaas kunnen we door corona nog niet fysiek bij elkaar komen. Op de homepage van de SCOPE academie vind je wel een selectie gratis webinars, lezingen en e-learning. Daarnaast vind je er informatie over de e-learning van E-WISE.

Aan het begin van het schooljaar 20-21 hebben 35 leraren uit het PO, SO en VSO hun scholingsbudget ingezet voor een abonnement van E-WISE. Heb je interesse in de PO of VO e-learning, lees dan meer hierover op de ‘Informatiepagina E-WISE