Berichtgeving coronacrisis: ontwikkelingen op basisscholen na zomervakantie

15 juli 2020|scope

Ontwikkelingen op de basisscholen na de zomervakantie

woensdag 15 juli

Over enkele dagen sluiten we schooljaar 2019-2020 af. We kijken terug op een heel bijzonder schooljaar. Al snel na de voorjaarsvakantie werden de scholen gesloten en vervolgden we onze werkzaamheden via afstandsonderwijs. Gelukkig zijn de basisscholen vanaf de meivakantie weer stapsgewijs geopend. We zoeken onze weg in een nieuwe werkelijkheid, want het is duidelijk dat het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. De crisis baart ons zorgen, maar geeft ons ook de gelegenheid om samen na te denken over welke waarden we als school binnen de samenleving hoog in het vaandel willen houden, met de nadruk op ‘samen’. Die gezamenlijkheid hebben wij binnen SCOPE de afgelopen maanden uitdrukkelijk mogen ervaren. Wij willen u als ouders nogmaals hartelijk bedanken voor uw begrip en medewerking in de afgelopen periode.

In de brief aan ouders staan alle afspraken uit het protocol vanaf 1 september a.s. op een rijtje >

Ontwikkelingen op de basisscholen tot de zomervakantie

vrijdag 29 juni

De volledige opening van onze scholen vanaf 8 juni jl. is goed gegaan. We zijn trots op onze medewerkers en niet in de laatste plaats op u en uw kind. Deze gezamenlijke inspanning is wat ons betreft uitstekend verlopen. Wij krijgen vragen van ouders of wij na de persconferentie van 24 juni onze regels verder versoepelen. Dit laatste is niet het geval. Tot de zomervakantie blijft het protocol van 8 juni van kracht. Op woensdag 15 juli a.s. ontvangt u een brief waarin wij de voorgenomen start na de zomervakantie nader toelichten.

In de brief aan ouders staan alle afspraken uit het protocol van 8 juni op een rijtje >

Basisscholen vanaf 8 juni weer geheel open

vrijdag 29 mei

De heropening van onze scholen na de meivakantie is buitengewoon goed verlopen. De afgelopen weken hebben we met halve klassen gewerkt en daarbij maximaal aandacht kunnen geven aan een gedegen opstart en bovenal aan de kinderen. Vanaf 8 juni gaan onze scholen in principe weer geheel open. We zijn erg blij met dit besluit. In de bijgevoegde brief van het SCOPE bestuur aan de ouders van onze leerlingen, vindt u een overzicht van alle afspraken vanaf 8 juni.

Lees hier de brief aan de ouders van de SCOPE basisscholen >

Lees hier het Protocol volledig openen basisonderwijs van de PO-raad >

Basisscholen na de meivakantie deels weer open

woensdag 23 april

Eergisteren heeft premier Rutte bekend gemaakt dat er vanaf 11 mei in het basisonderwijs weer les gegeven gaat worden. Het bestuur van SCOPE heeft een brief geschreven over wat dit betekent voor de leerlingen van de SCOPE basisscholen en voor hun ouders. Ook de kinderen van Prisma SO, de onze school voor speciaal onderwijs, worden vanaf 11 mei weer op school verwacht.

Lees hier de brief aan de ouders van de SCOPE basisscholen >

Lees hier de brief voor de ouders van Prisma SO >

Meivakantie basisscholen

donderdag 16 april

De verlenging van de coronamaatregelen tot tenminste 28 april a.s. betekent voor de scholen dat de sluiting duurt tot en met de meivakantie. In deze vakantie zijn de scholen gesloten en wordt er geen onderwijs verzorgd. Ouders die de afgelopen weken gebruik hebben gemaakt van de noodopvang en in de meivakantie gebruik wensen te maken van deze voorziening, verwijzen wij voor deze periode naar Junis kinderopvang (Junis servicebureau klantenservice, telefoon: 0172-745850).

Ouders/verzorgers van de SCOPE scholen voor primair onderwijs zijn hierover geïnformeerd.
Lees hier de volledige brief >

Verlenging schoolsluiting

woensdag 1 april

Het kabinet heeft op 31 maart besloten om de coronamaatregelen te verlengen tenminste tot 28 april a.s. Dit betekent voor de scholen concreet dat de maatregel duurt tot en met de meivakantie.

Ouders zijn hierover geïnformeerd met een brief van het bestuur van SCOPE.
Lees hier de brief >

Waardering

vrijdag 27 maart

Op dinsdag 31 maart wordt hopelijk duidelijk hoe lang de maatregelen op de scholen nog zullen gelden. In elk geval tot 6 april en misschien nog langer, zullen we van ouders, leerlingen en collega’s een extra inspanning moeten vragen. In een brief spreekt het bestuur van SCOPE zijn waardering uit voor de manier waarop gezinnen met de situatie omgaan.
Lees hier de brief >

Voor wie het moeilijk heeft met het thuiszitten heeft het ARQ kenniscentrum een aantal folders gepubliceerd met tips om de stress van de situatie te verminderen.
Folder omgaan met stress tijdens isolatie of quarantaine >
Folder omgaan met stress tijdens sociale onthouding >

Vanaf 16 maart zijn de SCOPE scholen gesloten

zondag 15 maart

Op zondag 15 maart heeft de regering besloten om alle scholen in Nederland vanaf 16 maart te sluiten. De SCOPE scholen zijn dus vanaf morgen dicht. De scholen hebben alle ouders hierover ingelicht met een brief van het bestuur van SCOPE scholengroep.
Lees hier de brief >

Bekijk het overzicht van cruciale beroepen van de Rijksoverheid >

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met de school van uw kind.

De brief die op deze website staat, is voor de ouders op de SCOPE basisscholen. Informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs vindt u hier >

Aanvullende maatregelen coronacrisis

donderdag 12 maart

Op donderdag 12 maart kondigde premier Rutte extra maatregelen aan vanwege het coronavirus. Het bestuur van SCOPE scholengroep heeft daarop onderstaande brief aan de ouders van alle leerlingen geschreven.
Lees hier de brief >

Poster van de Overheid: Wat moet je doen >

Aangescherpte richtlijn coronavirus

dinsdag 3 maart

De richtlijn van het RIVM over de omgang met het coronavirus is aangescherpt vanwege de actuele situatie. De SCOPE scholen volgen deze richtlijn.

De aangescherpte richtlijn geeft aan dat kinderen die terug zijn gekomen uit een gebied waar het coronavirus (COVID-19) heerst en nu gezondheidsklachten (verkoudheidsklachten of koorts) hebben, moeten thuisblijven om uit te zieken en om anderen niet te besmetten.

Het gaat om de volgende gebieden:
•  China (inclusief Hong Kong en Macau)
•  Singapore
•  Zuid- Korea
•  Iran
•  De Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Kinderen die niet ziek zijn, kunnen gewoon naar school blijven gaan.

Deze brief stuurde de GGD Hollands Midden op 3 maart aan alle scholen over het coronavirus.

Handelswijze met betrekking tot het coronacrisis

zondag 1 maart

Het bestuur van SCOPE scholengroep heeft onderstaande brief aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen geschreven over hoe op school omgegaan wordt met de dreiging van het coronavirus.
Lees hier de brief >

Lees ook de brief van de GGD Hollands Midden die aan de scholen is gestuurd.

Meer nieuws

Deel dit bericht: