LYCEUM

Het Groene Hart Lyceum aan de Tolstraat in Alphen aan den Rijn krijgt een nieuw jasje. Ook is er op de locatie aan de Tolstraat een nieuw gebouw voor de Topmavo gebouwd. Beide scholen gaan de nieuwe sportvoorziening op het terrein delen. Het Lyceum verwacht het nieuwe gebouw in het najaar van 2020 te kunnen betrekken.
De Topmavo en het  Lyceum behoren tot CSG Groene Hart, onderdeel van SCOPE scholengroep.

Werken, leren, recreëren

Het Groene Hart Lyceum is een levendige havo- en vwo-school met ambitie op het gebied van kunst en cultuur, het Technasium en het gymnasium. Het nieuwe schoolgebouw staat voor variatie en speelsheid en weerspiegelt zo de ambitie van het Lyceum.

De levendige gevel van de school wordt een echte blikvanger. Het gebouw wordt kleurig en open: vanaf de buitenkant is goed te zien wat er in de school gebeurt. De materialen die gebruikt worden, zijn zo veel mogelijk duurzaam. Ook in de architectuur komen duurzame elementen terug: het gebouw wordt flexibel en compact.

De nieuwe school straalt een warme sfeer uit die uitnodigt tot leren. Het gebouw wordt zo ingericht dat docenten en leerlingen die uitdaging met elkaar kunnen waarmaken. De leerlingen ervaren dat ze ertoe doen, voor elkaar, voor de school en voor de samenleving. In het nieuwe gebouw voelen leerlingen zich thuis.

Het Lyceum wil de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen zo groot mogelijk maken. Instructie en zelfstandig werken kan in grotere en kleinere groepen omdat er verschillende soorten ruimtes zijn voor het onderwijsproces.

Verschillende vakken passen bij elkaar in aparte leergebieden, die allemaal een eigen plaats in het nieuwe gebouw krijgen. De gebieden krijgen een herkenbare eigen identiteit. De nieuwe aula op de begane grond wordt de ruimte om te recreëren voor de leerlingen.

Samen met de Topmavo

Het nieuwe terrein van de Topmavo en het Lyceum wordt veilig, open en overzichtelijk. Om die openheid te realiseren, delen het Lyceum en de Topmavo de buitenruimte. Ook delen zij het nieuwe sportgebouw, dat plaats biedt aan vijf sportzalen en een nieuwe fietsenstalling.

BEELDIMPRESSIE