Frits Hoekstra nieuwe voorzitter college van bestuur

5 februari 2021|scope

Vanaf 1 augustus wordt Frits Hoekstra de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van SCOPE scholengroep. Hij is de opvolger van Piet Jansen, die binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De Raad van Toezicht heeft met de benoeming van Frits Hoekstra het unaniem advies van de benoemingsadviescommissie gevolgd. Bert van Leeuwen, lid van het college van bestuur: “Ik ben opgetogen over de uitkomst van de benoemingsprocedure en zie uit naar de samenwerking met Frits.”

Frits Hoekstra is 56 jaar en heeft, na de lerarenopleiding, meerdere studies en opleidingen afgerond waaronder de Master in Educational Leadership (MEL). Hij heeft gewerkt als leraar biologie en godsdienst, directiefuncties vervuld in het voortgezet onderwijs en in het mbo en heeft zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs ervaring als bestuurder. Hij is op dit moment werkzaam als voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Confessioneel Onderwijs (SCOL) in Leiden.

Meer nieuws

Deel dit bericht: