Integraal kindcentrum voor Oranje Nassau

21 december 2017|bouwprojecten, oranje nassau

Basisschool Oranje Nassau, vanaf 1955 gevestigd in Zwammerdam, en kindcentrum Beertjes Burch, onderdeel van Junis Kinderopvang en sinds 1995 gevestigd op het terrein van Ipse de Bruggen, zullen in de zomer van 2020 samen hun intrek nemen in een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Zwammerdam. Schooldirecteur Annette Hesseling en clustermanager Liesbeth Ottens van Junis Kinderopvang willen straks samen in het nieuwe gebouw kinderen van 0 tot 13 jaar begeleiden vanuit één en dezelfde visie en vanuit één team. De vorm van samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang zal zich uitten in een Integraal kindcentrum (IKC).

Het IKC zal dagelijks van 07:00 uur tot 18:30 uur geopend zijn. Binnen het IKC komt een doorgaande leerlijn: vanuit het dagverblijf/peuterspeelzaal naar school toe en vanuit de school naar de buitenschoolse opvang toe. Dit zorgt voor een stabiele omgeving waarin ieder kind zich breed kan ontplooien, waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en waar samenwerken, creativiteit en kritisch denken centraal staan. Annette: “We willen opvang en onderwijs laten samenwerken om gezamenlijk de beste ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren”.

Sinds afgelopen juni zijn Annette en Liesbeth onder leiding van projectleider IKC Daniëlle van Doorne-Baas in gesprek om een plan van aanpak te maken voor de ontwikkeling van het IKC. Liesbeth: “We kijken natuurlijk ook waar we nu al kunnen samenwerken. Een volgende stap is om samen met het team en de ouders de visie en missie van het IKC verder te ontwikkelen”.

Basisschool Oranje Nassau en kindcentrum Beertjes Burch houden de betrokkenen graag op de hoogte van het IKC-project en horen graag vragen over of ideeën voor het IKC

Meer nieuws

Deel dit bericht: