Kick-off Team Passend Onderwijs

12 september 2019|primair onderwijs, scope, werken bij

Op woensdag 4 september vond de kick-off plaats van het nieuwe Team Passend Onderwijs van de basisscholen van SCOPE scholengroep. De leden van het team gaan op de scholen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en/of aangepaste leerlijnen en hun leerkrachten ondersteunen. Op die manier kunnen de scholen aan hun leerlingen passend onderwijs bieden.

Christien Oskamp, intern begeleider op Basisschool J.P. Sweelinck in Alphen aan den Rijn, gaf op een luchttoeter het (luide) startsein. Daarvoor vatte clusterdirecteur primair onderwijs Jacqueline van Leeuwen het proces samen dat leidde tot de vorming van het Team Passend Onderwijs. Dit begon in de aanloop naar de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014, toen haar collega-clusterdirecteur de schoolleiding besloot om de beschikbare middelen voor Passend Onderwijs zo gericht mogelijk voor de individuele leerling in te zetten. Jacqueline van Leeuwen: “Het geld volgt de leerling, in plaats van andersom.”

Meer nieuws

In twee beleidsgroepen in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018, waarin collega’s uit alle lagen van SCOPE primair onderwijs zaten, werd dit principe verder uitgewerkt. De knelpunten van het Passend Onderwijs werden tegen het licht gehouden en er werd gekeken waar Passend Onderwijs een oplossing kon bieden voor onderwerpen waar de scholen het lastig mee hadden. Vanuit de werkgroepen volgde de oprichting van het Team Passend Onderwijs. In het gemêleerde team werken meerdere collega’s, van mbo- tot hbo-plusniveau. Zij werken schooloverstijgend.

Jacqueline van Leeuwen: “Er is nu meer continuïteit. Leerlingbegeleiding is een vak geworden, in plaats van een klusje wat je erbij doet. De leden van het team zijn op alle scholen inzetbaar, maar het liefst zetten we ieder teamlid op een of twee scholen in. Binnen het team kunnen de leden kennis en ervaringen delen, op school zijn ze echt de expert op hun vakgebied.”

Namens het College van Bestuur van SCOPE scholengroep was Bert van Leeuwen aanwezig bij de kick-off. Hij sprak zijn waardering uit voor het resultaat en voor het verloop van het proces ernaartoe.

Bert van Leeuwen: “De oprichting van het Team Passend Onderwijs is een unieke stap om de leerlingondersteuning op een betere manier vorm te geven. We kunnen de aanvullende kracht van de teamleden echt maximaal benutten. Daardoor wordt de ondersteuning van de leerling beter, terwijl we ook nog eens efficiënter werken. Binnen onze regio lopen we nu echt voorop op dit onderwerp.”

Deel dit bericht: