Kick-off Telescope: extra uitdaging voor handige groep 8’ers

29 oktober 2021|primair onderwijs, scope, voortgezet onderwijs

Op woensdag 27 oktober is Telescope feestelijk van start gegaan. Telescope biedt extra uitdaging voor superhandige groep 8-leerlingen van de SCOPE scholen. Dit schooljaar gaan zij een ochtend in de week hun handen uit de mouwen steken onder begeleiding van vakdocenten van het Leerpark en de Praktijkschool.

Voor de 24 deelnemende leerlingen is dit een eerste kennismaking met het voortgezet onderwijs. Ze gaan afwisselend op de Groene Hart Praktijkschool en op het Leerpark aan de slag met vaardigheden op het gebied van techniek, groen, multimedia, zorg & welzijn en koken.

“Ik hou heel erg van koken en knutselen, ik ben heel benieuwd!"

Hailey en Misheyla zijn vriendinnen en zitten in groep 8 van De Stromen. “Toen mijn juf vertelde over deze extra lessen wilde ik meteen meedoen.” vertelt Hailey. “Ik hou heel erg van koken en knutselen, ik ben heel benieuwd!”

De groep 8’ers (en twee uit groep 7) waren best wel zenuwachtig, maar na het officiële gedeelte ging dat gelukkig over. Elke leerling kreeg een tasje met daarin een werkmap, kookschort, bidon en een veiligheidshesje met eigen naam. Na het aantrekken van de hesjes werd er gezamenlijk afgeteld en geproost met (kinder)champagne. Verdeeld over twee groepen werden de leerlingen begeleid naar hun allereerste les.

Op het Leerpark gaan docenten Wim Edel en Christa Biegel de leerlingen begeleiden en lesgeven. “Op het techniekplein van het Leerpark is veel te zien en te doen; we gaan het de leerlingen allemaal uitleggen”, vertelt Christa. “We beginnen bij de basis, zoals welk gereedschap er allemaal is, en we gaan starten met zagen.” Docent Petra Pennings begeleidt de leerlingen op de Praktijkschool. Docent groen Sylvia Brunot heeft er zin in. “Bij het vak Groen is van alles mogelijk en we hebben een leuk programma bedacht. Zo gaan we onder andere bladblazen, bloembollen poten en werken aan een insectenhotel.”

“We willen dat deze leerlingen aan het eind van het jaar trots zijn op wat zij geleerd hebben."

De coördinator van Telescope is Karen Smook; zij kijkt vol trots naar de leerlingen. “Wat is het fijn voor leerlingen om in een omgeving onderwijs te krijgen dat past bij hun niveau en vaardigheden. Dat zij gewaardeerd worden op hetgeen zij kennen en kunnen en niet wat zij nog niet weten. Leerlingen ervaren dat zij met hun vaardigheden elke dag weer iets nieuws leren in een omgeving die is afgestemd op hun niveau en leerstijl.”

Directeur Wils van Leijden is blij dat na een goede voorbereiding Telescope van start gaat. “We willen dat deze leerlingen aan het eind van het jaar trots zijn op wat zij geleerd hebben, zodat zij zelfverzekerd kunnen starten op het voortgezet onderwijs.” Wethouder Gert Jan Schotanus juicht dit initiatief van SCOPE toe. “Telescope sluit perfect aan op wat deze leerlingen in groep 8 nodig hebben.”

Leerlingen met het advies praktijkonderwijs of advies vmbo-basis/kader komen in aanmerking om deel te nemen, in samenspraak met de groepsleerkracht en de intern begeleiders op hun basisschool. Tot aan de meivakantie volgen de leerlingen de verschillende vakken.

Deel dit bericht: