Minister Wiersma bezoekt basisschool De Stromen

20 april 2023|scope

Op donderdag 20 april werd Minister Dennis Wiersma feestelijk ontvangen door de leerlingen van basisschool De Stromen. Tijdens zijn bezoek werd het nieuwe Basisteam gepresenteerd.

Basisvaardigheden
De afgelopen jaren lopen landelijk de opbrengsten van lezen, schrijven en rekenen terug. Dit kan op latere leeftijd gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid in de maatschappij. Om deze basisvaardigheden te verbeteren heeft het ministerie subsidie en extra hulp beschikbaar gesteld voor alle scholen. De Stromen heeft deze subsidie aangevraagd en deze gehonoreerd gekregen.

Basisteam
Onder Basisteam worden alle samenwerkende interne en externe partijen bedoeld die samen een kind begeleiden. Met deze subsidie is het basisteam van De Stromen flink uitgebreid, zijn een aantal zaken anders ingericht en zijn investeringen gedaan in duurzaam materiaal. Hiervoor is samen met het team een plan van aanpak gemaakt. De school is hierbij begeleid door een onderwijscoördinator vanuit het ministerie.

Zo beschikken de leerlingen van De Stromen nu bijvoorbeeld over een Leesspecialist en een Specialist Nieuwkomers. Verder zijn samenwerkingen aangegaan met nieuwe partners als Bibliotheek op School, Expertisepunt Burgerschap, Jeugdeducatiefonds en Alliantie Kinderarmoede. “Vanwege al deze goede plannen wilde de minister een bezoek brengen aan de school. Vanuit de minister en de directeur Basisvaardigheden van ministerie OC&W kregen we tijdens het bezoek positieve reacties op de manier waarop wij het Basisteam hebben vormgegeven en invulling hebben gegeven aan duurzame investeringen. Het ministerie gaat kijken hoe dit soort initiatieven geborgd kunnen worden naar de toekomst” vertelt Bas Vernooij, directeur van De Stromen.

Boven het bureau
Naast de officiële presentatie nam minister Wiersma uitgebreid de tijd om met leerlingen in gesprek te gaan. Vooral het raden naar zijn leeftijd zorgde voor leuke gesprekjes. Afsluitend kreeg hij een kunstwerk, gemaakt door de vakleerkracht Handvaardigheid. “Deze komt boven mijn bureau”.

Deel dit bericht: