Noodlokalen voor opvang leerlingen internationale schakelklas

19 januari 2023|scope, voortgezet onderwijs

Als SCOPE verzorgen wij in Alphen aan den Rijn het onderwijs aan nieuwkomers en statushouders, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs.

Op dit moment krijgen de leerlingen uit het voortgezet onderwijs les in lokalen op het Groene Hart Leerpark en het Ashram College in Alphen aan den Rijn. Door een grote toestroom van statushouders en Oekraïense vluchtelingen zitten binnen het voortgezet onderwijs de lokalen vol. Om die reden worden er op korte termijn drie noodlokalen geplaatst op het plein van het Groene Hart Leerpark.

Samen met de gemeente denken wij na over de organisatie van toekomstige opvang. Daartoe worden meerdere opties verkend. In de pers werd al met stelligheid verwezen naar opvang in de nieuwbouw van het Ashram College. Dit is een mogelijke oplossingsrichting. Daarnaast willen wij de komende periode samen met de gemeente ook andere opties verkennen.

Deel dit bericht: