Ondertekening intentieverklaring SPCO LEV, SCOPE en De Vier Windstreken

14 december 2023|scope

SPCO LEV, SCOPE scholengroep, en De Vier Windstreken hebben een belangrijke stap gezet door maandag 11 december 2023 een intentieverklaring te ondertekenen. Deze drie stichtingen erkennen het als hun gezamenlijke taak om het protestants-christelijk onderwijs in de regio Boskoop en Waddinxveen te borgen, versterken en mogelijk uit te breiden.

De afgelopen maanden hebben de drie stichtingen oriënterende gesprekken gevoerd over hun gemeenschappelijke ambitie. In lijn met deze ambitie willen zij onderzoeken of het mogelijk is om de scholen die momenteel onder SPCO LEV vallen, over te dragen aan SCOPE scholengroep en Stichting De Vier Windstreken.

Het bestuur van SPCO LEV heeft eerder vastgesteld dat samenwerking noodzakelijk is om het protestants-christelijk onderwijs in Boskoop en Waddinxveen te kunnen waarborgen. Het onderzoek dat in de komende maanden plaatsvindt, heeft als doel de gevolgen van de voorgenomen samenwerking in kaart te brengen.

Het zorgvuldige onderzoeks- en besluitvormingstraject staat centraal in dit proces. Tijdens het onderzoek zullen interne toezichthouders, personeel, ouders, gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en andere relevante betrokkenen nauw worden betrokken. Het onderzoek zal van start gaan begin 2024, direct na de kerstvakantie, met het streven naar besluitvorming in het najaar van 2024.

Dit gezamenlijke initiatief weerspiegelt de gemeenschappelijke inzet van SPCO LEV, SCOPE scholengroep, en Stichting De Vier Windstreken om het protestants-christelijk onderwijs in de regio te versterken en te laten floreren. De betrokken stichtingen hebben het volste vertrouwen dat dit proces zal bijdragen aan een krachtige ontwikkeling van het protestants-christelijk onderwijs in Boskoop en Waddinxveen.

Bert van Leeuwen en Frits Hoekstra (SCOPE), Gijsbert Buijs (SPCO LEV) en Diana Lorier (De Vier Windstreken)

Deel dit bericht: