Prisma: gastheer van het ZML-congres

22 april 2024|scope

Op 2 april was het eerste regionale ZML-congres in de Broodfabriek in Rijswijk. Samen met 12 andere ZML-scholen uit de regio hebben wij een dag georganiseerd voor iedereen van deze scholen die met dezelfde boeiende doelgroep werkt. Ieder vanuit zijn eigen passie of drijfveren maar wel met hetzelfde doel, bijdragen aan de ontwikkeling van de ZML-leerling, van 4 tot en met 18 jaar!

Terug in de tijd
In november 2022 is er, tijdens het directie netwerk overleg met de ZML-scholen, het idee geopperd om een studiedag te organiseren voor al het ZML-personeel, als blijk van waardering vanuit de directies voor hun tomeloze inzet!

Brenda Schouls (teamleider Prisma VSO) participeert in dit netwerk en heeft aangegeven hier wel de regie in te willen nemen. Samen met Marco Admiraal (leerkracht Prisma VSO) heeft zij deze opdracht opgepakt en zijn ze samen aan de slag gegaan om een dag te organiseren voor in eerste instantie 500 collega’s.

Na het bepalen van het plan en doel, zijn we op zoek gegaan naar sprekers en workshopgevers. Inmiddels werd het enthousiasme groter onder het directie netwerk en werd het aantal collega’s bijgesteld naar 650.

Er was een website nodig zodat collega’s zich konden aanmelden voor de 30 verschillende workshops. Christa van Diemen (leerkracht ondersteuner Prisma VSO) is aangeschoven om deze zaken uit te voeren.

Op 2 april 2024 was het zover! Een geweldige dag die werd geopend door spreker Steven Pont, waarna er met veel enthousiasme werd genoten van de workshops. In de laatste workshopronde waren de ZML-scholen zelf aan bod om te vertellen wat zij doen of waar zij trots op waren.  Ook deze workshopronde werd enthousiast ontvangen!

We kijken terug op een zeer geslaagde dag.
Brenda, Christa en Marco

Prisma ZML congres1

Meer nieuws

Deel dit bericht: