Ruimte geven aan ontwikkeling

8 juni 2022|scope

Nadenken over de toekomst van SCOPE: dat is wat de deelnemers aan de Wereldcafés hebben gedaan. In drie Wereldcafés werden de mouwen opgestroopt en is samen inhoud gegeven aan de nieuwe koers van SCOPE met als centraal thema: ruimte geven aan ontwikkeling. Onder de deelnemers waren niet alleen medewerkers, maar ook leerlingen, ouders en externen. Juist dat gemengde gezelschap zorgde voor nieuwe inzichten.

Tijdens het tweede Wereldcafé op 11 mei zijn de deelnemers te gast bij basisschool Het Baken. Ze nemen in groepen deel aan ‘cafétafeltjes’ en doorlopen meerdere stappen, om uiteindelijk te komen tot nieuwe indrukken, inzichten en ideeën rondom zes deelthema’s: leerlingen, onderwijs, identiteit, organisatie, personeel en samenleving. Tijdens deze tweede sessie zijn er naast medewerkers ook leerlingen aanwezig uit het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen van Prisma VSO zijn samen met Karin Plugge (directeur Prisma) direct na het startschot al druk aan het brainstormen. Al snel zijn ze het eens: er moet meer ruimte komen voor beweging, ze willen zelf keuzes kunnen maken in de vakken die ze hebben, ze willen afgesloten douchehokjes en ze willen vooral meer buiten doen.

Leerlingen zitten op één lijn

Aan het tafeltje ernaast wordt ook druk overlegd en geschreven. Leerlingen van drie verschillende basisscholen denken onder de bezielende leiding van leerkracht Sander de Nie (De Fontein) na over de toekomst van hun scholen. “Ondanks dat de leerlingen afkomstig zijn van verschillende scholen en uit verschillende omgevingen, zitten ze toch op één lijn. Dat is mooi om te zien”, vertelt Sander. Een van de leerlingen uit zijn groep is Thomas van basisschool Het Baken. Hij weet goed wat er moet veranderen. “De stoelen op school zijn te hard, daar moeten ze eigenlijk iets aan doen.”

Naast leerlingen uit het basisonderwijs zijn er ook leerlingen uit het voorgezet onderwijs naar het Wereldcafé gekomen. Rens, Jaimy en Teun uit het derde leerjaar van Groene Hart Rijnwoude vinden het erg interessant en leerzaam. “We wisten eigenlijk niet wat SCOPE was, nu weten we dat een stuk beter. Dingen die wij graag anders zien op onze school zijn meer leren in de praktijk en meer bewegen”, aldus de leerlingen uit de leerlingenraad.

Inspirerend en veel herkenning

Natuurlijk zijn ook de medewerkers van SCOPE goed vertegenwoordigd. Docenten Irma en Paulien van de Groene Hart Praktijkschool vonden het erg inspirerend om zoveel collega’s te ontmoeten. “Het was leuk om samenhang te ontdekken en erachter te komen dat je tegen dezelfde dingen aanloopt. Er was veel herkenning.”

Na twee uur brainstormen zit de tijd erop. Bert van Leeuwen van het College van Bestuur noemt alles wat hij gehoord en gezien heeft ‘ontwapenend, mooi en heel waardevol’. Nu de grote ophaalfase is afgerond neemt een stuurgroep alle input van de Wereldcafés mee om een nieuwe koers voor SCOPE te schrijven. Dit wordt een bruikbaar en handzaam koersplan dat omstreeks januari 2023 op tafel zal liggen. Iedereen die heeft deelgenomen aan een Wereldcafé zal ongetwijfeld benieuwd zijn naar de vertaling van wat er bedacht is in de nieuwe koers.

Meer nieuws

Deel dit bericht: