Samenwerken voor beter techniekonderwijs

15 februari 2019|voortgezet onderwijs

Op het Groene Hart Leerpark vond op 12 februari een bijeenkomst plaats rondom de versterking van het techniekonderwijs in de Rijnstreek. Vertegenwoordigers van vmbo’s, mbo, bedrijfsleven en gemeente wisselden er van gedachten over de beste manier om betere technici op te leiden.

Directe aanleiding van de bijeenkomst was de subsidieaanvraag die het Groene Hart Leerpark, het Park College en het Scala College uit Alphen aan den Rijn, het Ashram college in Nieuwkoop, het Wellantcollege in Alphen en Boskoop en het Coenecoop College in Waddinxveen gezamenlijk bij het ministerie van OCW gaan indienen. Vanuit de overheid is de komende vier jaar 100 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor beter techniekonderwijs in het vmbo. Scholen met een of meerdere technische profielen kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen, met steun van het mbo in de regio en met een bijdrage uit het bedrijfsleven. De deadline voor aanvragen is op 31 maart.

Namens de deelnemende vmbo’s uit de regio Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, is directeur Wils van Leijden van het Leerpark penvoerder. “We zitten vol ideeën en plannen. De aansluiting met het bedrijfsleven in de regio is voor ons al langer een speerpunt. Bij de nieuwbouw van onze school komt er in totaal 1.100 vierkante meter ruimte voor praktijkonderwijs in de technische richting. Nu is het zaak om af te stemmen hoe we elkaar als scholen en bedrijfsleven kunnen aanvullen. Vervolgens kunnen we tot een goede subsidieaanvraag komen.”

Adviseur Jeroen Bos van Blaauwberg adviesbureau helpt om de aanvraag in goede banen te leiden. Hij presenteert aan de aanwezigen de huidige stand van zaken en stelt vragen over de vervolgstappen. “Betere aansluiting met het bedrijfsleven speelt eigenlijk altijd in het onderwijs. Op het totale budget van de subsidieaanvraag dient minstens tien procent uit het bedrijfsleven te komen, in geld of in natura. We hebben al 42 bedrijven in de regio die hebben aangegeven dat ze interesse hebben om een bijdrage te leveren. Wat kunnen we nu doen om die interesse concreet te maken?”

Namens de Metaalunie is regiosecretaris Marie-Claire van Doremalen aanwezig. Volgens haar ligt een deel van de oplossing in duurzame netwerken waarin onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. “Veel bedrijven weten niet wat ze kunnen verwachten van een vmbo’er. Dus als je wil dat een bedrijf bijvoorbeeld een gastles geeft, dan moet je ervoor zorgen dat je beter bekend bent met elkaar.”

Zo ontstaat er een geanimeerd gesprek tussen de deelnemende partijen. Iedereen is het in elk geval eens over de noodzaak van beter techniekonderwijs in de regio. De scholen omdat ze zien dat goed geschoolde leerlingen in de technische richting vaak een mooie carrière tegemoet gaan, de bedrijven en de gemeente omdat met name het technische midden- en kleinbedrijf om goede mensen zit te springen.

Meer nieuws

Deel dit bericht: