Succesvol eerste jaar voor Telescope

29 juni 2022|scope

Afgelopen jaar is er een prachtige nieuwe vorm van passend onderwijs bij SCOPE van start gegaan onder de naam Telescope. Na de nodige voorbereidingen zijn er lessen ontwikkeld, is coördinator Karen Smook aangesteld, hebben basisscholen informatie gekregen en zijn er leerlingen aangemeld waarna Telescope van start kon gaan in oktober 2021.

Maar wat is Telescope?
Telescope is een samenwerking tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Leerlingen uit groep 8 met een voorlopig advies praktijkonderwijs, vmbo-basis en vmbo-basis/kader en die graag praktisch bezig zijn konden dit schooljaar één dagdeel per week verschillende praktijkvakken volgen op het Leerpark en de Praktijkschool. Met deelname aan dit traject hebben ze gewerkt aan meerdere doelen. Telescope is een extra uitdaging die past bij het onderwijs wat deze leerlingen nodig hebben. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt kleiner en het welbevinden groeit.

Een enthousiast team van docenten van beide scholen heeft het afgelopen schooljaar voor de praktijkvakken lesbrieven ontwikkeld waarmee de leerlingen elke woensdag aan de slag konden gaan. Ze volgden lessen zoals techniek (het zagen/timmeren/lijmen van een zaagplank), groen (werken in de kas en tuin), koken (het opvolgen van de recepten), Makerspace (een 3D-ontwerp printen) en Zorg en Welzijn (leren over gezonde voeding).

Hoe ging het?
“We zagen leerlingen in het afgelopen schooljaar dankzij Telescope groeien, samenwerken, zelfstandiger worden, zelfverzekerder door de gangen lopen en prachtige werkstukken maken. We verwelkomen een groot aantal van deze leerlingen na de zomervakantie op het Leerpark en de Praktijkschool”, aldus Karen.

Vervolg
Uit de evaluatie kwam naar voren dat Telescope een goede aanvulling is en dat het een vervolg moet krijgen. Daar zijn we dan ook druk mee bezig en we hopen na de herfstvakantie in het schooljaar 2022-2023 weer leerlingen uit de groepen 8 te kunnen en mogen ontvangen in de praktijklokalen. De nieuwe coördinator van dit project, Karin van Veen, heeft er net als begeleiders en docenten veel zin in!

Meer nieuws

Deel dit bericht: