Talentontwikkeling van de Intern Begeleiders

8 juli 2019|primair onderwijs, werken bij

Dinsdag 18 juni hebben de Intern Begeleiders van SCOPE O&O (Onderwijs & Ondersteuning) hun talentontwikkeltraject afgerond. Dit schooljaar hebben zij een professionaliseringstraject onder begeleiding van Anneloes Woltering en Roy van de Veerdonk gevolgd. Iedereen heeft even in de spotlights gestaan en een certificaat in ontvangst genomen.

Het traject bestond uit een gezamenlijk gedeelte tijdens de SCOPE O&O bijeenkomsten en een individueel deel. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten is er gesproken over het takenpakket van een Intern Begeleider, visieontwikkeling en profilering. Er zijn veel verschillende werkvormen gebruikt en er was veel ruimte om ervaring en kennis met elkaar te delen.

Iedereen heeft daarnaast drie individuele gesprekken gehad, waarin vooral werd ingezoomd op de eigen ontwikkeling, stip op de horizon en profilering. Via een 360 graden feedback heeft iedereen in zijn eigen team, aan een paar collega’s, gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De rapportage hiervan is in het laatste gesprek besproken.

Cootje Smits, directeur van basisschool J.P. Sweelinck: “Waar we vooral heel trots op mogen zijn, is de deskundigheid van onze Intern Begeleiders. Ze kunnen heel goed organiseren en plannen en ze houden zich goed aan gemaakte afspraken.”

Meer nieuws

Deel dit bericht: