TSO SCOPE werft vrijwilligers

30 januari 2019|primair onderwijs, scope

De tussenschoolse opvang (TSO) van SCOPE groeit. Er is veel vraag naar deze overblijfvoorziening. Verspreid over veertien schoollocaties wordt er wekelijks gemiddeld 3.200 keer gebruikgemaakt van de TSO.

Het streven van TSO SCOPE is om de groepen zo klein mogelijk te houden zodat er in alle rust met kinderen geluncht kan worden en kinderen alle aandacht krijgen die zij verdienen. De groepen worden begeleid door vrijwilligers. Dit zijn voornamelijk ouders en studenten, maar ook opa’s en oma’s die het leuk vinden om, onder verantwoording van onze gediplomeerde coördinatoren, op de school van hun kleinkind(eren) actief te zijn. Een leuke bijkomstigheid is dat (klein)kinderen op de betreffende opvangdag gratis gebruik mogen maken van de TSO.

Om een goede tussenschoolse opvang te bewerkstelligen, zijn veel helpende handen nodig en worden er vaak oproepjes in de nieuwsbrieven van de scholen geplaatst. Met wisselend resultaat. Er zijn scholen waar vrijwilligers zich in groten getale aanmelden en waar zelfs een wachtlijst is, maar er zijn ook scholen die moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden.

Meerdere vliegen in een klap
Dat de organisatie Tom in de Buurt een vrijwilligersevent organiseerde, kwam op een goed  moment. Annemarie Wassenaar en Lia de Kok, bovenschoolse TSO-coördinatoren, reserveerden op woensdag 23 januari 2019 een tafel om TSO SCOPE onder de aandacht van de bezoekers te brengen en om te netwerken met andere vrijwilligersorganisaties.

Veel bezoekers toonden belangstelling. Ze informeerden naar de werkzaamheden bij de TSO, de locaties, de werktijden en de vergoeding. Jongere bezoekers toonden meer belangstelling voor de sportclubs maar kwamen gezellig langs om herinneringen over hun ‘overblijftijd’ te delen. “Ik heb leuke herinneringen aan de overblijfmoeder. Ze was aardig en luisterde altijd zo goed. Als ik brood vergat, kreeg ik crackers met leverpastei. Dus vergat ik mijn brood expres.” grijnsde een vader die inmiddels ook kinderen bij de TSO heeft. Een ouder die al helpt bij de TSO vulde aan: “Eten moeten we toch en dat kunnen we dan net zo goed op school doen. Mijn dochters vinden het leuk en mijn huis blijft netjes. Dat ik er een vergoeding voor krijg, is mooi meegenomen. Ik vind het ook zo goed dat de TSO workshops verzorgt over bijvoorbeeld gedrag.”

Annemarie en Lia legden tijdens het vrijwilligersevent contact met organisaties zoals Tom in de buurt en Alphen Beweegt. De mogelijkheid wordt onderzocht of deze organisaties en de TSO een samenwerkingsverband kunnen aangaan. Zo zou Alphen Beweegt bijvoorbeeld een halfuurtje sport en spel kunnen verzorgen tijdens de overblijf.

Een ander project samen met Tom in de buurt, is al in werking gezet. Anderstaligen, die in hun thuisland voor de klas stonden, helpen als stagiaire mee bij de TSO. En dat blijkt een win-winsituatie. De TSO heeft er extra helpende handen bij en de stagiaire leert de Nederlands taal in de praktijk. Vooral de jongere kinderen vinden het geweldig om de stagiaires Nederlandse woorden te leren.

Aanmelden als vrijwilliger?
Vindt u het leuk om een groepje kinderen te begeleiden? Bent u op maandag, dinsdag of donderdag van 11.45 tot 13.15 uur beschikbaar? Is het overleggen van een VOG geen probleem?
De vergoeding is € 9,00 euro per keer, belastingvrij en kan oplopen tot € 1.700,00 per jaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Wassenaar of Lia de Kok via tso-scope@scopescholen.nl of 0172-606208.

Meer nieuws

Deel dit bericht: