Nieuwe strategische koers en besturingsfilosofie

23 februari 2023|scope

De nieuwe strategische koers voor 2023-2027 en de besturingsfilosofie zijn op woensdag 15 februari aan het personeel van SCOPE scholengroep gepresenteerd. Naast de presentatie, gevat in een voorstelling met muziek en theater, kregen de medewerkers een inspirerende lezing van prof. Dr. Micha de Winter over ‘Hoopgevend opvoeden’. Deze lezing ging over het belang en de rol van hoop voor kinderen en jongeren.

Koersplan 2023-2027: Ruimte geven aan ontwikkeling
De strategische koers heeft als titel ‘Ruimte geven aan ontwikkeling’. Deze koers is het resultaat van een zorgvuldig en breed gedragen proces, waar medewerkers, leerlingen, ouders, de Raad van Toezicht en andere betrokkenen van SCOPE samen aan hebben gewerkt. In het koersplan staan onze drie ambities: De leerlingreis centraal, Samen leren & beter worden en Middenin de samenleving. Deze ambities vormen het hart van onze strategische koers en zijn het uitgangspunt voor de scholen voor hun schoolplannen. Op basis daarvan formuleren de scholen hun eigen (jaarlijkse) doelen en activiteiten. Hierbij krijgt elke school de ruimte om die doelen op eigen wijze in te vullen.

De besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie gaat over wat goed onderwijs is en hoe zich dat laat zien. Onderwijs dat ervan uitgaat dat in elk kind mogelijkheden zitten die zich willen ontwikkelen en willen verschijnen.

Benieuwd naar het koersplan en de besturingsfilosofie?
Lees het via onderstaande links. Of bekijk de video van onze bestuurders, Frits Hoekstra en Bert van Leeuwen.

Koersplan.pdf
Besturingsfilosofie (beknopt).pdf
Besturingsfilosofie.pdf

Deel dit bericht: