Alle eindejaarsleerlingen Praktijkschool krijgen diploma

12 juli 2018|scope, voortgezet onderwijs

Op 5 juli 2018 ontvingen 36 leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool het diploma Praktijkonderwijs. Dit diploma wordt volgens strikte voorwaarden afgegeven. Volgens het examenreglement moeten leerlingen voldoen aan de eisen ten aanzien van burgerschap, de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden en de certificeringen van voldoende onderwijsdeelname.

De examens werden gehouden op 28 juni en bestonden uit het voeren van assessmentgesprekken op basis van het portfolio. Kandidaten konden voor deelname aan het examen worden aangemeld als het portfolio op orde was en het onderzoek naar voldoende onderwijsdeelname positief. 

De diploma-uitreiking was een groot feest. De docenten en de onderwijsondersteuners van de Praktijkschool maakten het onvergetelijk voor de leerlingen. Ook Bert van Leeuwen, lid van het College van Bestuur van SCOPE scholengroep, sprak de leerlingen en hun familieleden toe. Hij sprak zijn waardering uit voor de prestaties van zowel de leerlingen als het personeel van de school. 

Door naar het mbo

Daarnaast ontvingen tien leerlingen óók het diploma Entreeopleiding van het ID College. Deze leerlingen maakten deel uit van de laatste ‘lichting’ die een niveau 1-diploma van het ID College ontvingen. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool door voor het diploma van het mboRijnland.

Dat de Groene Hart Praktijkschool opleidt tot het mbo-examen Entreeopleiding is uniek.

De school voldoet al jaren aan wat in het regeerakkoord staat over de samenwerking tussen het Praktijkonderwijs en het mbo. Ze bieden de Entreekandidaten vier kwalificatiedossiers aan: verkoop & retail, horeca, voeding of voedingsindustrie, zorg & dienstverlening en installatie & constructietechniek. De lessen worden grotendeels verzorgd door docenten van de Groene Hart Praktijkschool. mboRijnland is verantwoordelijk voor de afname van de examens.

Leerlingen die het Entreediploma hebben behaald kunnen verder leren bij mbo-scholen, op niveau 2. Hiermee is de doorgaande leerlijn PrO-mbo gerealiseerd.

Meer nieuws

Deel dit bericht: