Besturenfusie SCOPE scholengroep en Ashram College

De samenwerking tussen SCOPE scholengroep en de Katholieke Stichting Ashram College bevalt goed: de beide partijen willen verder onder één bestuur. De plannen hiervoor worden eind september aan de medezeggenschapsraden voorgelegd. Daarna…