Oekraïne School

Welkom bij de Oekraïne School

Uw kind is van harte welkom op onze school speciaal voor kinderen uit Oekraïne.
SCOPE scholengroep en Stichting Morgenwijzer verzorgen het onderwijs aan de Oekraïense vluchtelingenkinderen in Alphen aan den Rijn. Onze leerlingen zijn tussen de 4 en 12 jaar oud en krijgen een programma op maat.
In het schoolplan (pdf) kunt u lezen hoe ons onderwijs eruit ziet.

Contactgegevens
Margriet van Holstein, gse@scopescholen.nl
Michelle Aij, may@scopescholen.nl
Adres:
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen aan den Rijn

Aanmelden

Om uw kind aan te melden zijn er een aantal stappen:

1. Mail het inschrijfformulier.
of
Stuur een mail naar gse@scopescholen.nl of may@scopescholen.nl met deze informatie:
•  naam van uw kind(eren)
•  geboortedatum van uw kind(eren)
•  woonadres
•  land van herkomst
•  datum waarop u bent aangekomen in Nederland

2. U krijgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
3. Uw kind(eren) starten op school.

Het kennismakingsgesprek
Als wij uw mail hebben gekregen, krijgt u binnen 2 á 3 dagen een uitnodiging. Het is belangrijk dat uw kind meekomt naar deze afspraak. Tijdens deze afspraak vertellen wij over de school en geven wij een rondleiding. Uw kind(eren) kunnen meestal dezelfde week al starten.

Communicatie met school

Wij vinden contact met ouders heel belangrijk. We vragen u drie keer per jaar op school te komen om te praten over uw kind(eren). Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. In dit rapport staan de vorderingen.

•  oktober: voortgangsgesprek
•  januari: rapport 1 en voortgangsgesprek
•  eind van het schooljaar: rapport 2 en voortgangsgesprek

Kwieb
Voor communicatie met ouders gebruiken we de app Kwieb. U krijgt automatisch een melding van school om deze app te downloaden. Het is erg belangrijk om deze app te installeren voor een goede communicatie met school. Kwieb is bedoeld voor korte berichten over de klas en voor communicatie tussen de leerkracht, directie en de ouder(s).

Ziek

Is uw zoon of dochter ziek? Geef dit dan vóór 8.00 uur door via de app van Kwieb.
Het kan ook gebeuren dat uw kind ziek wordt op school. Wij zullen u dan bellen, zodat u uw kind kan ophalen. Het is daarom belangrijk dat u telefonisch bereikbaar bent tijdens schooltijden.

Dokter of tandarts
Als uw kind naar de dokter of tandarts moet, dan graag minimaal een dag van te voren doorgeven via de app van Kwieb.

Voor een dokters- of tandartsafspraak is het niet de bedoeling uw kind de hele dag van school thuis te laten. U komt alleen uw kind halen voor de afspraak en brengt uw kind daarna weer terug naar school.

Verplicht naar school

In Nederland is er een wet die leerplicht heet. In deze wet staat dat alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar oud naar school moeten gaan. Ouders of verzorgers mogen hun kind dan niet zonder geldige reden thuishouden. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor een begrafenis of een huwelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met school. Op vakantie gaan mag alleen tijdens de officiële vakantieperiodes.