ASHRAM ALPHEN

Het Ashram College Alphen a/d Rijn heeft op 13 mei 2024 het nieuw schoolgebouw op het eigen terrein aan het Marsdiep in gebruik genomen. 

Er zijn aparte domeinen waarin diverse vakken geclusterd worden: bijvoorbeeld science met biologie, natuurkunde en scheikunde en society met aardrijkskunde, geschiedenis en economie. De brugklassers krijgen een apart domein om onder andere de overgang van de basisschool naar de middelbare school te vergemakkelijken.

Het gebouw wordt duurzaam gebouwd, met recycling van materialen uit de oude school in de nieuwbouw. Het gebouw wordt bijna energieneutraal met zonnepanelen op het dak en warmtepompen.

Vanaf medio mei zal het oude gebouw gesloopt worden en wordt het schoolplein verder ingericht. In oktober volgt de officiële opening!

Beeldimpressie