FUSIE

SCOPE scholengroep en Katholieke Stichting Ashram College willen per 1 januari 2021 fuseren. De plannen hiervoor worden in het najaar van 2020 met de medezeggenschapsraden besproken. Ouders, personeel en andere betrokkenen kunnen via deze pagina hun mening geven.

Onder de Katholieke Stichting Ashram College vallen het Ashram college in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. SCOPE scholengroep omvat in het voortgezet onderwijs de vier vestigingen van de Groene Hart scholen en de Groene Hart Praktijkschool. In het Basisonderwijs zijn er 12 scholen en Prisma, de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De twee stichtingen werken al een tijd nauw samen. Op dit moment vormen Bert van Leeuwen en Piet Jansen het college van bestuur van zowel SCOPE als het Ashram. Ook in de onderwijsondersteuning wordt al veel samengewerkt. Bij beide partijen is veel vertrouwen in de toekomst van de samenwerking. Vanaf 1 januari 2021 willen SCOPE en Ashram dan ook verder met één bestuur, onder de naam van SCOPE scholengroep.

De gevolgen van de fusie voor de scholen en de medewerkers zijn uiterst beperkt. De schoolnamen veranderen niet en ook de eigen identiteit blijft behouden. Eén van de doelstellingen van de fusie is dat de keuzevrijheid in de regio Alphen blijft bestaan. Ook voor het karakter en de cultuur van de scholen heeft de fusie geen gevolg.

De drie grootste voordelen die de fusie met zich meebrengt, zijn een sterkere regionale positie, vermindering van de administratieve lasten, het delen van kennis en kunde en het gezamenlijk realiseren van een brede en professionele ondersteuning. Met een sterkere regionale positie nemen ook de kansen voor innovatie en kwaliteitsontwikkeling toe.

Inspraak

Alle ontwikkelingen rondom de fusie worden zorgvuldig besproken met de mr’en. Daarnaast is er ruimte voor inspraak van andere betrokkenen: personeel, ouders van leerlingen of mensen die op een andere manier een verbinding met de scholen hebben. Via het formulier hieronder nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

Alle invulvelden zijn verplicht *

Betrokken bij*
SCOPEGroene HartAshramprimair onderwijs.

Functie*
ouderwerknemeranders, nl.