Fusie Ashram College

SCOPE scholengroep en Katholieke Stichting Ashram College zijn per 1 januari 2021 gefuseerd. De vestigingen van Ashram College in Alphen aan den Rijn en in Nieuwkoop vallen sindsdien onder het bestuur van SCOPE scholengroep.

De twee stichtingen werkten al een tijd nauw samen op het vlak van bestuur en in de onderwijsondersteunende diensten. De drie betrokken medezeggenschapsraden hebben unaniem (!) met de overdracht van het Ashram College naar SCOPE scholengroep ingestemd.

De gevolgen van de fusie voor de scholen en de medewerkers zijn uiterst beperkt. De schoolnamen zijn niet veranderd en ook de eigen identiteit blijft behouden. Eén van de doelstellingen van de fusie was dat de keuzevrijheid in de regio Alphen blijft bestaan. Ook voor het karakter en de cultuur van de scholen heeft de fusie geen gevolg.

De drie grootste voordelen die de fusie met zich meebrengt, zijn een sterkere regionale positie, vermindering van de administratieve lasten, het delen van kennis en kunde en het gezamenlijk realiseren van een brede en professionele ondersteuning. Met een sterkere regionale positie nemen ook de kansen voor innovatie en kwaliteitsontwikkeling toe.

Bekijk ook