Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs

Beleidszaken die school-overstijgend zijn worden voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). In de gmr zitten vertegenwoordigers (ouders en medewerkers) afkomstig van de scholen van SCOPE scholengroep. De gmr is gesprekspartner van het College van Bestuur. Het bestuur bespreekt met de vertegenwoordigers de door hen voorgelegde besluiten.

Oudergeleding
Frank Mooij, voorzitter (De Rank)
Jeroen Kuijlenburg (De Windroos)
Ronald Verkade (Het Baken)
Vacature

Personeelsgeleding
Maartje Verduijn (Het Mozaiek)
Irma Evenwel, secretaris (De Rank)
Vacature
Vacature

Heb je vragen over een jaarverslag?
Dan kun je contact opnemen met de gmr via voorzittergmr@scopescholen.nl.