Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs

De gmr bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen. De gmr heeft inspraak in het onderwijskundige, financiële en organisatorische beleid dat het bestuur van SCOPE ontwikkelt. Zes keer per jaar is er overleg tussen de gmr en het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht. De gmr heeft over vele onderwerpen instemmingsrecht, bij andere zaken kan het advies geven. Ook kan de gmr zelf met initiatieven komen die dan besproken worden met het bestuur. Het betreft hier altijd kwesties die meer dan één vestiging aangaan. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de strategische koers, de begroting, de zorgstructuur voor leerlingen, huisvesting of investeringen in ict.

Diensten
Stellan Glissenaar, onderwijsondersteunend personeel

Leerpark
Walter Sonneveld, onderwijsgevend personeel
Vacant, ouder/leerling

Topmavo
Kevin van Overdijk, onderwijsgevend personeel
Fatima Amkoum, ouder

Lyceum
Walter Oussoren, onderwijsgevend personeel en voorzitter
Edward den Heeten, ouder

Rijnwoude
Kim Braxhoven, onderwijsgevend personeel
Vacant, ouder/leerling

Praktijkschool
Janneke de Ligny, onderwijsgevend personeel
Vacant, ouder/leerling

Ashram Alphen
Peter de Boer, onderwijsondersteunend personeel
Vacant, ouder/leerling

Ashram Nieuwkoop
Tineke Hogeveen, secretaris en onderwijsgevend personeel
Vacant, ouder/leerling

Jaarverslag GMR 2022 – 2023

Heb je vragen over het jaarverslag?
Dan kun je contact opnemen met de gmr via gmrvo-secretaris@scopescholen.nl.